ARTSAKH.news
01:04, երեքշաբթի, 05 դեկտեմբերի, 2017 թ.
Կարդացե՛ք նաև
Հայաստանում չկա որևէ ուժ, որ ի վիճակի կլինի կանգնել ժողովրդի....

Հայաստանում չկա որևէ ուժ, որ ի վիճակի կլինի կանգնել ժողովրդի....

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Հայաստանը շարունակում է ձեռնարկել բոլոր միջոցները Ադրբեջանու....

Հայաստանը շարունակում է ձեռնարկել բոլոր միջոցները Ադրբեջանու....

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Աստղերը անշունտ կնախանձեն, երբ տեսնեն Արմենչիկի ծննդյան ճոխ ....

Աստղերը անշունտ կնախանձեն, երբ տեսնեն Արմենչիկի ծննդյան ճոխ ....

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
15-ամյա Սուսաննա Մովսիսյանը հայտնաբերել են Երևանի «Վար....

15-ամյա Սուսաննա Մովսիսյանը հայտնաբերել են Երևանի «Վար....

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Մեկնաբանություններ
Gert
Gert
jn
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
d
d
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
a
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
a
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
az
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
z
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
z
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
z
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
z
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
zcs
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
cd
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
cdz
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
Gert
Gert
cdz
Պատասխանել, 01:05, 05.12.2017
ARTSAKH.news