ARTSAKH.news
15:42, երեքշաբթի, 17 ապրիլի, 2018 թ.
Կարդացե՛ք նաև
Մնաց մեկ քայլ` պիտի բացենք Ազգային ժողովի դռները. Նիկոլ Փաշի....

Մնաց մեկ քայլ` պիտի բացենք Ազգային ժողովի դռները. Նիկոլ Փաշի....

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Մեր քաղաքական թիմի նպատակն է ապահովել, որ հաջորդ սերունդները....

Մեր քաղաքական թիմի նպատակն է ապահովել, որ հաջորդ սերունդները....

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Մեկնաբանություններ
ARTSAKH.news